Regulamin MyBBoard.pl

§1 Ogólne

1. Regulamin przedstawia zasady udziału w forum. Użytkownik akceptuje go z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub po wprowadzonych zmianach, wg ustaleń §4 pkt. 3.

2. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także do przestrzegania powszechnie uznanych norm moralnych i prawa obowiązującego na terenie RP.

3. Administracja nie udziela gwarancji, że wszystkie aplikacje i mechanizmy forum (takie jak formularze, odnośniki itd.) będą działały w sposób prawidłowy. Administracja nie udziela gwarancji na treści, usługi, produkty znajdujące się na forum.

4. Skrypt MyBB stosuje Cookies tylko dla wygody użytkownika. Pliki Cookies nie pobierają żadnych danych z komputera użytkownika z wyjątkiem tych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania forum.

5. Wszystkie dane użytkownika takie jak adresy IP, adresy e-mail itd. są przechowywane w bazie danych. Administratorzy ani inne osoby związane z obsługą forum nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu uzyskania dostępu do tych danych przez osoby trzecie w sposób niepowołany.

6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub niebezpośrednie, przypadkowe lub celowe zniszczenia i straty(również te, których skutkiem była utrata dochodów lub zysków) spowodowane korzystaniem z treści zawartych na forum lub braku możliwości skorzystania z nich.

7. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administracji ze skargą na zachowanie innego użytkownika (w tym moderatora i administratora) tylko i wyłącznie poprzez wysyłanie e-maila z dokładnym opisem spornej sytuacji pod adres administracja@mybboard.pl.

§2 Treści na forum

1. Użytkownik nie może publikować: tej samej treści wiele razy, przekazów reklamowych (z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik otrzymał aprobatę Administracji), treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe, treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową, treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go, treści obraźliwych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami, nienawiści. Zakaz publikowania odnośników i sum kontrolnych do nielegalnych plików, szkodliwych plików oraz haseł komputerowych, kodów itd., również w sposób niebezpośredni (linki do stron zawierających w/w).

2. Wypowiedzi użytkowników wyrażają ich poglądy, które nie zawsze mają odzwierciedlenie w poglądach Administracji.

3. Administracja nie odpowiada za treści dodane przez użytkowników.

4. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany bądź usuwania treści dodanych przez użytkownika (również bez podania przyczyny).

5. Administracja oraz pozostali Członkowie Ekipy MyBB PL posiadający odpowiednie uprawnienia mogą udzielić użytkownikom ostrzeżenia w oparciu o Taryfikator ostrzeżeń zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu (w przypadku braku reakcji ze strony użytkownika, wartości procentowe i powody kar mogą ulec zmianie).

6. Posty napisane w dziale "Hyde Park" nie są wliczane do licznika postów użytkownika.

7. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy wsparcia i usunięcia wątków osób, które nie stosują się do licencji tłumaczeń wydawanych przez serwis MyBB PL, lub usuwają link do serwisu ze stopki forum.

8. W przypadku działów wsparcia technicznego użytkownik powinien korzystać z systemu załączników zamiast zewnętrznych serwisów do umieszczenia w poście zrzutu ekranu. Tematy i posty z samymi zrzutami tego typu będą moderowane i usuwane ponieważ nie gwarantują utrzymania oryginalnej treści (serwisy tego typu często usuwają obrazki po określonym czasie) uniemożliwiając rozwiązywanie problemów.

§3 Konta użytkowników

1. Sygnatura i awatar to symbole graficzne wyświetlane w otoczeniu treści wypowiedzi, specyficzne dla danego użytkownika. Administracja zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w przypadku naruszenia regulaminu.

2. Maksymalny rozmiar awatara to 10 kilobajtów, a wymiary to 100x100 pikseli.

3. Sygnaturka nie może zawierać grafik, zabronione jest również reklamowanie zewnętrznych serwisów o treści komercyjnej (np. strony firmowe, wizytówki). Dopuszczalne jest reklamowanie własnych forów i stron internetowych, a także ofert umieszczonych w dziale giełda serwisu MyBB PL. Wszystkie zewnętrzne linki umieszczone w sygnaturkach automatycznie otrzymują atrybut rel="nofollow". 

4. Awatary i sygnaturki nie mogą zawierać treści wyszczególnionych w §2 pkt. 1.

5. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników. W przypadku blokady konta Administracja zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych użytkownika, tj. adres(y) IP, adres(y) e-mail. W przypadku popełnienia przestępstwa w/w dane mogą zostać udostępnione organom ścigania.

6. Adres e-mail może zostać wykorzystany do potwierdzenia rejestracji konta oraz hasła, w celu informowania o aktualnościach i zmianach na forum oraz w celach reklamowych.

7. Login jest przypisany do konta na stałe. Administracja nie będzie zmieniać loginów kont na prośbę użytkowników. Wyjątkiem jest prośba o zmianę loginu na imię i nazwisko. W takiej sytuacji Administracja może przychylić się do prośby, z zastrzeżeniem, iż jest to zmiana jednorazowa i nie ma możliwości powrotu do starszego loginu.

8. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta na forum. Tzw. multikonta będą natychmiastowo blokowane.

§4 Postanowienie końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.09.2008.

2. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu, opuść forum i nie korzystaj z niego w żaden sposób.

3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach użytkownicy będą informowani w dziale "Serwis MyBBoard.pl" w temacie poświęconym zmianom. Brak sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail (administracja@mybboard.pl) w terminie 7 dni od upublicznienia nowego regulaminu automatycznie oznacza akceptację nowego regulaminu. W przypadku sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail użytkownik może się domagać usunięcia konta.

4. Rejestrując się na forum, użytkownik akceptuje prawo do zachowania swoich wątków/wypowiedzi przez forum Polskiego Supportu MyBB w celach archiwalnych i statystycznych - w przypadku usunięcia konta na życzenie, bądź wyniknięcia innej sytuacji.

5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Netykiety oraz wewnętrznych wskazówek obowiązujących w danym dziale.Załącznik nr 1

Taryfikator ostrzeżeń

Typy ostrzeżeń Wartość procentowa Wygasa po
Wulgaryzmy 10% 2 tygodniach
Rażące błędy językowe 10% 2 tygodniach
Odkopywanie wątków 10% 2 tygodniach
Odświeżanie nie swojego wątku 10% 2 tygodniach
Pisanie postów niewnoszących nic do tematu 10% 1 miesiącu
Nagminne pisanie błędnych tematów wątków w złych działach 20% 1 miesiącu
Spam 20% 1 miesiącu
Złamanie wewnętrznego regulaminu działu 20% 1 miesiącu
Niewłaściwe lub szkodliwe porady 20% 1 miesiącu
Obrażanie użytkowników 40% 1 miesiącu
Brak reakcji na upomnienia 50% 1 miesiącu
Reklama 80% 1 miesiącu
Działanie na szkodę forum 100% Nigdy

Kary

Wartość procentowa Podejmowane działanie
80% Odebranie możliwości pisania postów przez 2 tygodnie
100% Zablokowanie konta na okres 1 miesiąca

Aktualizacja: 29.10.2016