Witam wszystkich serdecznie. Potrzebuję zmiennych wersji php, do danej rzeczy. Wyjaśniam:
* /var/www/web/ - Musi mieć PHP 8.2, które mam już zainstalowane.
* /var/www/mybb/ - Musi mieć PHP 8.1, które mam zainstalowane.
* /usr/share/phpmyadmin - Musi mieć PHP 8.2, które mam zainstalowane.

MyBB jeszcze nie zainstalowałem, jestem początkujący i wspomagałem się chatem gpt. Trochę mi pomógł i trochę nie. Strona /web/ działa, phpmyadmin działa na php 8.2 ale nie wiem dlaczego, mybb mi nie działa. Po wejściu na stronę mybb, mam biały ekran i mi pisze w Google Chrome że:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.56 (Ubuntu) Server at 192.168.1.10 Port 80

Plik 000-default.conf:
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.1.19
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/web/

    <Directory /var/www/web>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/web_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/web_access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.1.19
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/mybb/

    <Directory /var/www/mybb>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.1-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mybb_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mybb_access.log combined

    Alias /mybb /var/www/mybb

</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.1.19
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /usr/share/phpmyadmin/
   
    <Directory /usr/share/phpmyadmin/>
        Options FollowSymLinks
        DirectoryIndex index.php
        AllowOverride All
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/phpmyadmin_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/phpmyadmin_access.log combined

    Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
</VirtualHost>

Co tu jest źle? Ja się w ogóle nie znam, a robię virtualną maszynę do nauki front-endu itd. Nie mam zainstalowanego MyBB. To ma działać "od kopa". Przy instalacji i po instalacji. Chciałbym również podkreślić, że używam Ubuntu 22.04 LTS, oczywiście z wszystkimi aktualizacjami.


Nie mam już do tego siły. Hostingu nie zamierzam opłacać, jak na maszynce mogę się uczyć. Na dwóch forach nikt mi nie odpisał, może tutaj otrzymam odpowiedź na swoje pytania? Pozdrawiam!