Adres forum:
serwer lokalny

Wersja silnika:
1.8.21

Opis problemu:
Witam. Podczas edytowania stylu natrafiłem na problem z formą szybkich odpowiedzi. Chodzi mi konkretnie o cytowanie, które, jako mechanizm sam w sobie, działa dobrze - to znaczy, mogę użyć przycisku "Cytuj" na poście, który wstawi mi post do mojego formularza odpowiedzi, jednakże powiadomienie o tym, że jakiś post jest zacytowany pojawia się nawet, kiedy wszystkie już odznaczyłem/zacytowałem i odświeżyłem stronę. Podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że tak jak w szablonie domyślnym wkleiłem kod i nieco zmodyfikowałem.

<div class="row">
<aside class="options">
// ...
</aside>
<article class="content">
<textarea class="textarea" name="message" id="message" tabindex="1"></textarea>
<div id="quickreply_multiquote" class="actions">
{$lang->quickreply_multiquote_selected} <a href="./newreply.php?tid={$tid}&amp;load_all_quotes=1" onclick="return Thread.loadMultiQuoted();">{$lang->quickreply_multiquote_now}</a>
{$lang->or} <a href="javascript:void(0)" onclick="Thread.clearMultiQuoted(); return false;">{$lang->quickreply_multiquote_deselect}</a>.
</div>
</article>
</div>

Jak można zauważyć, w elemencie o ID "quickreply_multiquote" treść jest zapisana na sztywno. Wydaje mi się, że za pokazywanie takich rzeczy odpowiada jakiś skrypt JavaScript, który prawdopodobnie szuka gdzieś w kodzie starych elementów, typu wierszy tablic. Czy mogę jakoś ten rozwiązać problem?