Wydano wersję MyBB 1.8.25 zawierającą poprawki dla 1 zgłoszonych błędów (1 luka bezpieczeństwa - 1 wysokiego ryzyka).


Zmodyfikowano 2 pliki źródłowe.

Informacje o wersji MyBB 1.8.25 - oficjalny support MyBB

  1. Backup
  2. Nadpisanie plików