Proponuję przenieść powiadomienia - przynajmniej 10 - do dropdowna, z wiadomościami podobnie. Wyglądałoby to na pewno przejrzyściej, niż w modalu lub na osobnej stronie.