Forum - problem z ogonkami (ą oraz ę)

Błąd   Założony przez  darek94.

Adres forum:
http://khorinis-rp.pl/


Wersja silnika:
1.8.20


Opis problemu:
Cześć,
przychodzę z dość nietypowym problemem, a przynajmniej nietypowym dla mnie. Otóż zacząłem tworzyć forum, wszystko szło dość gładko do momentu, w którym nie zauważyłem problemów z ogonkami. Dotyczy to liter ą oraz ę. Błąd pojawia się tylko w drzewku forum, tam gdzie wyświetla się ostatni napisany temat, nigdzie indziej. Szczerze powiedziawszy nie mam już pomysłu, więc zwracam się z prośbą o pomoc do Was. Wygląda to tak:

[Obrazek: eHxpQ2r.png]


Forum na ten moment jest zamknięte ze względu na trwające na nim prace, dlatego też jeśli ktoś chciałby wejść, pogrzebać, to przygotowałem konto z uprawnieniami do przeglądania strony. Nie wydaje mi się, aby moi potencjalni gracze się tutaj znajdowali :D

Login: Tester
Hasło: 12345678

Z góry dziękuję wszystkim za pomoc, pozdrawiam.
- Zamień kodowanie tabel na utf8_general_ci.
- Pobaw się w programie (choćby w Notepadzie) i popraw te krzaczki, nastepnie poprawioną bazę wgrywasz i powinno śmigać.
- Wykonaj konwersje w ACP>Narzędzia i konfiguracja>Konwersja do UTF-8
(12.04.2019, 08:39)TSUNAMI napisał(a): - Zamień kodowanie tabel na utf8_general_ci.
- Pobaw się w programie (choćby w Notepadzie) i popraw te krzaczki, nastepnie poprawioną bazę wgrywasz i powinno śmigać.
- Wykonaj konwersje w ACP>Narzędzia i konfiguracja>Konwersja do UTF-8

1. Takie kodowanie już było, ale zmieniłem raz jeszcze;
2. Co ciekawe w bazie tych krzaczków nie widać, wszystko wygląda normalnie;
3. Wykonałem tak jak mówisz.

Niestety żadna z czynności nie przyniosła rezultatu.

//Edit:
Wygląda na to, że kwestia dotyczy ogonków tylko wtedy, gdy "kończy" się tekst. W każdym innym przypadku ogonki są czytane:

[Obrazek: Screenshot_181.png]
W motywie użyta jest pewnie funkcja substr() a nie mb_substr() - stąd ten problem.
Niestety nie jestem aż tak zaznajomiony z tematem - czy jest możliwość, aby to zmienić? Jeśli tak, to gdzie? Z góry dziękuję za pomoc :)
Pokaż szablon
forumbit_depth2_forum_lastpost
Cytat:{+}forumbit_depth2_forum_lastpost|{$lastpost_data['lastposteruid']}{-}<div class="forum-lastpost-container">
    <div class="forum-avatar">
        
    </div>
    <div class="forum-info">
        <h1 class="forum-name2"><a href="{$lastpost_link}" title="{$full_lastpost_subject}">{$lastpost_subject}</a></h1>
        <h2 class="forum-author">przez {$forum['avatarep']}{$lastpost_profilelink}</h2>
        <div class="forum-date"><span>{$lastpost_date}</span></div>
    </div>
</div>

Proszę bardzo :)
Dobra. Pokaż teraz plik: inc/functions_forumlist.php
Cytat:<?php
/**
 * MyBB 1.8
 * Copyright 2014 MyBB Group, All Rights Reserved
 *
 * Website: http://www.mybb.com
 * License: http://www.mybb.com/about/license
 *
 */

/**
* Build a list of forum bits.
*
* @param int $pid The parent forum to fetch the child forums for (0 assumes all)
* @param int $depth The depth to return forums with.
* @return array Array of information regarding the child forums of this parent forum
*/
function build_forumbits($pid=0, $depth=1)
{
    global $db, $fcache, $moderatorcache, $forumpermissions, $theme, $mybb, $templates, $bgcolor, $collapsed, $lang, $showdepth, $plugins, $parser, $forum_viewers;
    static $private_forums;

    $forum_listing = '';

    // If no forums exist with this parent, do nothing
    if(empty($fcache[$pid]) || !is_array($fcache[$pid]))
    {
        return;
    }

    $parent_counters['threads'] = 0;
    $parent_counters['posts'] = 0;
    $parent_counters['unapprovedposts'] = 0;
    $parent_counters['unapprovedthreads'] = 0;
    $parent_counters['viewers'] = 0;
    $forum_list = $comma = '';
    $donecount = 0;

    // Foreach of the forums in this parent
    foreach($fcache[$pid] as $parent)
    {
        foreach($parent as $forum)
        {
            $subforums = $sub_forums = '';
            $lastpost_data = array(
                'lastpost' => 0
            );
            $forum_viewers_text = '';
            $forum_viewers_text_plain = '';

            // Get the permissions for this forum
            $permissions = $forumpermissions[$forum['fid']];

            // If this user doesnt have permission to view this forum and we're hiding private forums, skip this forum
            if($permissions['canview'] != 1 && $mybb->settings['hideprivateforums'] == 1)
            {
                continue;
            }

            $forum = $plugins->run_hooks("build_forumbits_forum", $forum);

            // Build the link to this forum
            $forum_url = get_forum_link($forum['fid']);

            // This forum has a password, and the user isn't authenticated with it - hide post information
            $hideinfo = $hidecounters = false;
            $hidelastpostinfo = false;
            $showlockicon = 0;
            if(isset($permissions['canviewthreads']) && $permissions['canviewthreads'] != 1)
            {
                $hideinfo = true;
            }

            if(isset($permissions['canonlyviewownthreads']) && $permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
            {
                $hidecounters = true;

                // If we only see our own threads, find out if there's a new post in one of them so the lightbulb shows
                if(!is_array($private_forums))
                {
                    $private_forums = $fids = array();
                    foreach($fcache as $fcache_p)
                    {
                        foreach($fcache_p as $parent_p)
                        {
                            foreach($parent_p as $forum_p)
                            {
                                if($forumpermissions[$forum_p['fid']]['canonlyviewownthreads'])
                                {
                                    $fids[] = $forum_p['fid'];
                                }
                            }
                        }
                    }

                    if(!empty($fids))
                    {
                        $fids = implode(',', $fids);
                        $query = $db->simple_select("threads", "tid, fid, subject, lastpost, lastposter, lastposteruid", "uid = '{$mybb->user['uid']}' AND fid IN ({$fids}) AND visible != '-2'", array("order_by" => "lastpost", "order_dir" => "desc"));

                        while($thread = $db->fetch_array($query))
                        {
                            if(!$private_forums[$thread['fid']])
                            {
                                $private_forums[$thread['fid']] = $thread;
                            }
                        }
                    }
                }

                if($private_forums[$forum['fid']]['lastpost'])
                {
                    $forum['lastpost'] = $private_forums[$forum['fid']]['lastpost'];

                    if(!$private_forums[$forum['fid']]['lastposteruid'] && !$private_forums[$forum['fid']]['lastposter'])
                    {
                        $private_forums[$forum['fid']]['lastposter'] = $lang->guest; // htmlspecialchars_uni'd when formatted later
                    }

                    $lastpost_data = array(
                        "lastpost" => $private_forums[$forum['fid']]['lastpost'],
                        "lastpostsubject" => $private_forums[$forum['fid']]['subject'],
                        "lastposter" => $private_forums[$forum['fid']]['lastposter'],
                        "lastposttid" => $private_forums[$forum['fid']]['tid'],
                        "lastposteruid" => $private_forums[$forum['fid']]['lastposteruid']
                    );
                }
            }
            else
            {
                if(!$forum['lastposteruid'] && !$forum['lastposter'])
                {
                    $forum['lastposter'] = $lang->guest; // htmlspecialchars_uni'd when formatted later
                }

                $lastpost_data = array(
                    "lastpost" => $forum['lastpost'],
                    "lastpostsubject" => $forum['lastpostsubject'],
                    "lastposter" => $forum['lastposter'],
                    "lastposttid" => $forum['lastposttid'],
                    "lastposteruid" => $forum['lastposteruid']
                );
            }

            if($forum['password'])
            {
                if(!isset($mybb->cookies['forumpass'][$forum['fid']]) || !my_hash_equals($mybb->cookies['forumpass'][$forum['fid']], md5($mybb->user['uid'].$forum['password'])))
                {
                    $hideinfo = true;
                    $showlockicon = 1;
                }
            }

            // Fetch subforums of this forum
            if(isset($fcache[$forum['fid']]))
            {
                $forum_info = build_forumbits($forum['fid'], $depth+1);

                // Increment forum counters with counters from child forums
                $forum['threads'] += $forum_info['counters']['threads'];
                $forum['posts'] += $forum_info['counters']['posts'];
                $forum['unapprovedthreads'] += $forum_info['counters']['unapprovedthreads'];
                $forum['unapprovedposts'] += $forum_info['counters']['unapprovedposts'];

                if(!empty($forum_info['counters']['viewing']))
                {
                    $forum['viewers'] += $forum_info['counters']['viewing'];
                }

                // If the child forums' lastpost is greater than the one for this forum, set it as the child forums greatest.
                if($forum_info['lastpost']['lastpost'] > $lastpost_data['lastpost'])
                {
                    $lastpost_data = $forum_info['lastpost'];

                    /*
                    // If our subforum is unread, then so must be our parents. Force our parents to unread as well
                    if(strstr($forum_info['lightbulb']['folder'], "on") !== false)
                    {
                        $forum['lastread'] = 0;
                    }
                    // Otherwise, if we  have an explicit record in the db, we must make sure that it is explicitly set
                    else
                    {
                        $lastpost_data['lastpost'] = $forum['lastpost'];
                    }*/
                }

                $sub_forums = $forum_info['forum_list'];
            }

            // If we are hiding information (lastpost) because we aren't authenticated against the password for this forum, remove them
            if($hidelastpostinfo == true)
            {
                $lastpost_data = array(
                    'lastpost' => 0,
                    'lastposter' => ''
                );
            }

            // If the current forums lastpost is greater than other child forums of the current parent and forum info isn't hidden, overwrite it
            if((!isset($parent_lastpost) || $lastpost_data['lastpost'] > $parent_lastpost['lastpost']) && $hideinfo != true)
            {
                $parent_lastpost = $lastpost_data;
            }

            if(is_array($forum_viewers) && isset($forum_viewers[$forum['fid']]) && $forum_viewers[$forum['fid']] > 0)
            {
                $forum['viewers'] = $forum_viewers[$forum['fid']];
            }

            // Increment the counters for the parent forum (returned later)
            if($hideinfo != true && $hidecounters != true)
            {
                $parent_counters['threads'] += $forum['threads'];
                $parent_counters['posts'] += $forum['posts'];
                $parent_counters['unapprovedposts'] += $forum['unapprovedposts'];
                $parent_counters['unapprovedthreads'] += $forum['unapprovedthreads'];

                if(!empty($forum['viewers']))
                {
                    $parent_counters['viewers'] += $forum['viewers'];
                }
            }

            // Done with our math, lets talk about displaying - only display forums which are under a certain depth
            if($depth > $showdepth)
            {
                continue;
            }

            // Get the lightbulb status indicator for this forum based on the lastpost
            $lightbulb = get_forum_lightbulb($forum, $lastpost_data, $showlockicon);

            // Fetch the number of unapproved threads and posts for this forum
            $unapproved = get_forum_unapproved($forum);

            if($hideinfo == true)
            {
                unset($unapproved);
            }

            // Sanitize name and description of forum.
            $forum['name'] = preg_replace("#&(?!\#[0-9]+;)#si", "&amp;", $forum['name']); // Fix & but allow unicode
            $forum['description'] = preg_replace("#&(?!\#[0-9]+;)#si", "&amp;", $forum['description']); // Fix & but allow unicode
            $forum['name'] = preg_replace("#&([^\#])(?![a-z1-4]{1,10};)#i", "&$1", $forum['name']);
            $forum['description'] = preg_replace("#&([^\#])(?![a-z1-4]{1,10};)#i", "&$1", $forum['description']);

            // If this is a forum and we've got subforums of it, load the subforums list template
            if($depth == 2 && $sub_forums)
            {
                eval("\$subforums = \"".$templates->get("forumbit_subforums")."\";");
            }
            // A depth of three indicates a comma separated list of forums within a forum
            else if($depth == 3)
            {
                if($donecount < $mybb->settings['subforumsindex'])
                {
                    $statusicon = '';

                    // Showing mini status icons for this forum
                    if($mybb->settings['subforumsstatusicons'] == 1)
                    {
                        $lightbulb['folder'] = "mini".$lightbulb['folder'];
                        eval("\$statusicon = \"".$templates->get("forumbit_depth3_statusicon", 1, 0)."\";");
                    }

                    // Fetch the template and append it to the list
                    eval("\$forum_list .= \"".$templates->get("forumbit_depth3", 1, 0)."\";");
                    $comma = $lang->comma;
                }

                // Have we reached our max visible subforums? put a nice message and break out of the loop
                ++$donecount;
                if($donecount == $mybb->settings['subforumsindex'])
                {
                    if(subforums_count($fcache[$pid]) > $donecount)
                    {
                        $forum_list .= $comma.$lang->sprintf($lang->more_subforums, (subforums_count($fcache[$pid]) - $donecount));
                    }
                }
                continue;
            }

            // Forum is a category, set template type
            if($forum['type'] == 'c')
            {
                $forumcat = '_cat';
            }
            // Forum is a standard forum, set template type
            else
            {
                $forumcat = '_forum';
            }

            if($forum['linkto'] == '')
            {
                // No posts have been made in this forum - show never text
                if($lastpost_data['lastpost'] == 0 && $hideinfo != true)
                {
                    eval("\$lastpost = \"".$templates->get("forumbit_depth2_forum_lastpost_never")."\";");
                }
                elseif($hideinfo != true)
                {
                    // Format lastpost date and time
                    $lastpost_date = my_date('relative', $lastpost_data['lastpost']);

                    // Set up the last poster, last post thread id, last post subject and format appropriately
                    $lastpost_data['lastposter'] = htmlspecialchars_uni($lastpost_data['lastposter']);
                    $lastpost_profilelink = build_profile_link($lastpost_data['lastposter'], $lastpost_data['lastposteruid']);
                    $lastpost_link = get_thread_link($lastpost_data['lastposttid'], 0, "lastpost");
                    $lastpost_subject = $full_lastpost_subject = $parser->parse_badwords($lastpost_data['lastpostsubject']);
                    if(my_strlen($lastpost_subject) > 25)
                    {
                        $lastpost_subject = my_substr($lastpost_subject, 0, 25)."...";
                    }
                    $lastpost_subject = htmlspecialchars_uni($lastpost_subject);
                    $full_lastpost_subject = htmlspecialchars_uni($full_lastpost_subject);

                    // Call lastpost template
                    if($depth != 1)
                    {
                        eval("\$lastpost = \"".$templates->get("forumbit_depth{$depth}_forum_lastpost")."\";");
                    }
                }

                if($mybb->settings['showforumviewing'] != 0 && $forum['viewers'] > 0)
                {
                    if($forum['viewers'] == 1)
                    {
                        $forum_viewers_text = $lang->viewing_one;
                    }
                    else
                    {
                        $forum_viewers_text = $lang->sprintf($lang->viewing_multiple, $forum['viewers']);
                    }
                    $forum_viewers_text_plain = $forum_viewers_text;
                    eval("\$forum_viewers_text = \"".$templates->get("forumbit_depth2_forum_viewers")."\";");
                }
            }
            // If this forum is a link or is password protected and the user isn't authenticated, set counters to "-"
            if($forum['linkto'] != '' || $hideinfo == true || $hidecounters == true)
            {
                $posts = "-";
                $threads = "-";
            }
            // Otherwise, format thread and post counts
            else
            {
                $posts = my_number_format($forum['posts']);
                $threads = my_number_format($forum['threads']);
            }

            // If this forum is a link or is password protected and the user isn't authenticated, set lastpost to "-"
            if($forum['linkto'] != '' || $hideinfo == true || $hidelastpostinfo == true)
            {
                eval("\$lastpost = \"".$templates->get("forumbit_depth2_forum_lastpost_hidden")."\";");
            }

            // Moderator column is not off
            if($mybb->settings['modlist'] != 0)
            {
                $done_moderators = array(
                    "users" => array(),
                    "groups" => array()
                );
                $moderators = '';
                // Fetch list of moderators from this forum and its parents
                $parentlistexploded = explode(',', $forum['parentlist']);
                foreach($parentlistexploded as $mfid)
                {
                    // This forum has moderators
                    if(isset($moderatorcache[$mfid]) && is_array($moderatorcache[$mfid]))
                    {
                        // Fetch each moderator from the cache and format it, appending it to the list
                        foreach($moderatorcache[$mfid] as $modtype)
                        {
                            foreach($modtype as $moderator)
                            {
                                if($moderator['isgroup'])
                                {
                                    if(in_array($moderator['id'], $done_moderators['groups']))
                                    {
                                        continue;
                                    }

                                    $moderator['title'] = htmlspecialchars_uni($moderator['title']);

                                    eval("\$moderators .= \"".$templates->get("forumbit_moderators_group", 1, 0)."\";");
                                    $done_moderators['groups'][] = $moderator['id'];
                                }
                                else
                                {
                                    if(in_array($moderator['id'], $done_moderators['users']))
                                    {
                                        continue;
                                    }

                                    $moderator['profilelink'] = get_profile_link($moderator['id']);
                                    $moderator['username'] = htmlspecialchars_uni($moderator['username']);

                                    eval("\$moderators .= \"".$templates->get("forumbit_moderators_user", 1, 0)."\";");
                                    $done_moderators['users'][] = $moderator['id'];
                                }
                                $comma = $lang->comma;
                            }
                        }
                    }
                }
                $comma = '';

                // If we have a moderators list, load the template
                if($moderators)
                {
                    eval("\$modlist = \"".$templates->get("forumbit_moderators")."\";");
                }
                else
                {
                    $modlist = '';
                }
            }

            // Descriptions aren't being shown - blank them
            if($mybb->settings['showdescriptions'] == 0)
            {
                $forum['description'] = '';
            }

            // Check if this category is either expanded or collapsed and hide it as necessary.
            $expdisplay = '';
            $collapsed_name = "cat_{$forum['fid']}_c";
            if(isset($collapsed[$collapsed_name]) && $collapsed[$collapsed_name] == "display: show;")
            {
                $expcolimage = "collapse_collapsed.png";
                $expdisplay = "display: none;";
                $expthead = " thead_collapsed";
                $expaltext = "[+]";
            }
            else
            {
                $expcolimage = "collapse.png";
                $expthead = "";
                $expaltext = "[-]";
            }

            // Swap over the alternate backgrounds
            $bgcolor = alt_trow();

            // Add the forum to the list
            eval("\$forum_list .= \"".$templates->get("forumbit_depth$depth$forumcat")."\";");
        }
    }

    if(!isset($parent_lastpost))
    {
        $parent_lastpost = 0;
    }

    if(!isset($lightbulb))
    {
        $lightbulb = '';
    }

    // Return an array of information to the parent forum including child forums list, counters and lastpost information
    return array(
        "forum_list" => $forum_list,
        "counters" => $parent_counters,
        "lastpost" => $parent_lastpost,
        "lightbulb" => $lightbulb,
    );
}

/**
 * Fetch the status indicator for a forum based on its last post and the read date
 *
 * @param array $forum Array of information about the forum
 * @param array $lastpost Array of information about the lastpost date
 * @param int $locked Whether or not this forum is locked or not
 * @return array Array of the folder image to be shown and the alt text
 */
function get_forum_lightbulb($forum, $lastpost, $locked=0)
{
    global $mybb, $lang, $db, $unread_forums;

    // This forum is a redirect, so override the folder icon with the "offlink" icon.
    if($forum['linkto'] != '')
    {
        $folder = "offlink";
        $altonoff = $lang->forum_redirect;
    }
    // This forum is closed, so override the folder icon with the "offclose" icon.
    elseif($forum['open'] == 0 || $locked)
    {
        $folder = "offclose";
        $altonoff = $lang->forum_closed;
    }
    else
    {
        // Fetch the last read date for this forum
        if(!empty($forum['lastread']))
        {
            $forum_read = $forum['lastread'];
        }
        elseif(!empty($mybb->cookies['mybb']['readallforums']))
        {
            // We've hit the read all forums as a guest, so use the lastvisit of the user
            $forum_read = $mybb->cookies['mybb']['lastvisit'];
        }
        else
        {
            $forum_read = 0;
            $threadcut = TIME_NOW - 60*60*24*$mybb->settings['threadreadcut'];

            // If the user is a guest, do they have a forumsread cookie?
            if(!$mybb->user['uid'] && isset($mybb->cookies['mybb']['forumread']))
            {
                // If they've visited us before, then they'll have this cookie - otherwise everything is unread...
                $forum_read = my_get_array_cookie("forumread", $forum['fid']);
            }
            else if($mybb->user['uid'] && $mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $threadcut > $lastpost['lastpost'])
            {
                // We have a user, the forum's unread and we're over our threadreadcut limit for the lastpost - we mark these as read
                $forum_read = $lastpost['lastpost'] + 1;
            }
        }

        //if(!$forum_read)
        //{
            //$forum_read = $mybb->user['lastvisit'];
        //}

         // If the lastpost is greater than the last visit and is greater than the forum read date, we have a new post
        if($lastpost['lastpost'] > $forum_read && $lastpost['lastpost'] != 0)
        {
            $unread_forums++;
            $folder = "on";
            $altonoff = $lang->new_posts;
        }
        // Otherwise, no new posts
        else
        {
            $folder = "off";
            $altonoff = $lang->no_new_posts;
        }
    }

    return array(
        "folder" => $folder,
        "altonoff" => $altonoff
    );
}

/**
 * Fetch the number of unapproved posts, formatted, from a forum
 *
 * @param array $forum Array of information about the forum
 * @return array Array containing formatted string for posts and string for threads
 */
function get_forum_unapproved($forum)
{
    global $lang, $templates;

    $unapproved_threads = $unapproved_posts = '';

    // If the user is a moderator we need to fetch the count
    if(is_moderator($forum['fid'], "canviewunapprove"))
    {
        // Forum has one or more unaproved posts, format language string accordingly
        if($forum['unapprovedposts'])
        {
            if($forum['unapprovedposts'] > 1)
            {
                $unapproved_posts_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_posts_count, $forum['unapprovedposts']);
            }
            else
            {
                $unapproved_posts_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_post_count, 1);
            }

            $forum['unapprovedposts'] = my_number_format($forum['unapprovedposts']);
            eval("\$unapproved_posts = \"".$templates->get("forumbit_depth2_forum_unapproved_posts")."\";");
        }
        // Forum has one or more unapproved threads, format language string accordingly
        if($forum['unapprovedthreads'])
        {
            if($forum['unapprovedthreads'] > 1)
            {
                $unapproved_threads_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_threads_count, $forum['unapprovedthreads']);
            }
            else
            {
                $unapproved_threads_count = $lang->sprintf($lang->forum_unapproved_thread_count, 1);
            }

            $forum['unapprovedthreads'] = my_number_format($forum['unapprovedthreads']);
            eval("\$unapproved_threads = \"".$templates->get("forumbit_depth2_forum_unapproved_threads")."\";");
        }
    }
    return array(
        "unapproved_posts" => $unapproved_posts,
        "unapproved_threads" => $unapproved_threads
    );
}

Proszę :)
Spróbuj przepisać ten fragment:
<?php
if(my_strlen($lastpost_subject) > 25)
{
   $lastpost_subject = my_substr($lastpost_subject, 0, 25)."...";
}

Na to:
<?php
if(mb_strlen($lastpost_subject) > 25)
{
   $lastpost_subject = mb_substr($lastpost_subject, 0, 25) . "...";
}
Działa, dzięki. Można zamknąć :)Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości