Wydano wersję MyBB 1.8.19 zawierającą poprawki dla 12 zgłoszonych błędów (4 luki bezpieczeństwa - 1 wysokiego, 1 średniego i 2 niskiego ryzyka; 8 drobnych poprawek).

Zmodyfikowano 2 szablony stylów oraz 19 plików źródłowych.

Informacje o wersji MyBB 1.8.19 - oficjalny support MyBB

  1. Backup
  2. Nadpisanie plików
  3. Instalacja aktualizacji
  4. Aktualizacja szablonów