Aktualizacja 12.05.2018 (#1.2):
  • poprawiono błąd z wyświetlaniem modal boxów.

Jak zaktualizować?
Nadpisz plik admin/styles/Admin-revo/modal.css tym znajdującym się w paczce.