Prawa i obowiązki członka ekipy MyBB PL


Zakres obowiązków i prawa
Administratorów

 1. Administratorzy odpowiadają za całe forum, jego rozwój i podejmują ostateczne decyzje.
 2. Administratorzy obejmują odpowiedzialnością serwis MyBBoard.pl, na który składają się:
  • forum oparte na silniku MyBB oraz moduły uzupełniające jego funkcjonalność
  • projekty poboczne np. toplista, wiki, chat/kanał IRC, repozytorium SVN itp.
 3. Administratorzy dzielą się na dwie grupy:
  • Administrator Główny (tzw. Root-Admin)
  • Administrator Techniczny (tzw. Tech-Admin)
 4. Prawa i obowiązki Administratora Głównego
  • Prawa
   • ma prawo do powoływania i odwoływania użytkowników na stanowiska Administratorów Technicznych, Moderatorów, Tłumaczy, Grafików, Developerów, Beta-Testerów oraz Mentorów MyBB
   • ma prawo do zmian wykonawczych na stanowiskach Administratorów Technicznych, Moderatorów, Tłumaczy, Grafików, Developerów, Beta-Testerów oraz Mentorów MyBB
   • ma prawo zawetować decyzje większościowe odnośnie spraw strategicznych dla forum (zmiana działalności, decyzje prowadzące do upadku forum lub narażające jego bezpieczeństwo), bez konsultacji z resztą Ekipy
   • ma prawo blokować konta (również bez udzielania wyjaśnień) w wypadkach wymagających natychmiastowej interwencji
   • ma prawo rozliczać użytkowników na stanowiskach Administratorów Technicznych, Moderatorów, Tłumaczy, Grafików, Developerów oraz Beta-Testerów z zakresu ich działań i wyciągać odpowiednie konsekwencje w wypadkach wymagających natychmiastowej interwencji
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek dbać o stabilne działanie serwisu
   • ma obowiązek interweniować w przypadkach zagrażających poprawnemu i bezpiecznemu działaniu serwisu
   • ma obowiązek zapewnić osoby na stanowiska Administratorów Technicznych, Moderatorów, Tłumaczy, Grafików, Developerów oraz Beta-Testerów i zorganizować dla nich pracę
 5. Prawa i obowiązki Administratora Technicznego
  • Prawa
   • ma prawo do zmian technicznych w serwisie, aktualizacji, wprowadzania udogodnień i modyfikacji
   • ma prawo do zmian wykonawczych na stanowiskach Moderatorów, Tłumaczy, Grafików, Developerów, Beta-Testerów oraz Mentorów MyBB
   • ma prawo blokować konta (również bez udzielania wyjaśnień) w wypadkach wymagających natychmiastowej interwencji
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek dbać o stabilne działanie serwisu od strony technicznej
   • ma obowiązek interweniować w przypadkach zagrażających poprawnemu i bezpiecznemu działaniu serwisu od strony technicznej
   • ma obowiązek naprawiać błędy techniczne serwisu sygnalizowane przez Użytkowników i Ekipę w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia
   • ma obowiązek aktualizować serwis do najnowszych wersji oprogramowania w jak najkrótszym czasie od wydania aktualizacji
 6. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi wysyłanych przez Użytkowników.Zakres obowiązków i prawa
Moderatorów

 1. Moderatorzy odpowiadają za działy forum, które zostały powierzone ich opiece.
 2. Moderatorzy dzielą się na dwie grupy:
  • Moderator Główny
  • Moderator
 3. Powoływanie Moderatorów
  • na Moderatora może zostać powołany Użytkownik wyróżniający się spośród innych swoją wiedzą, zachowaniem oraz poziomem wypowiedzi, niezależnie od ilości napisanych postów i okresu, jaki upłynął od rejestracji na forum
  • kandydat na Moderatora powinien być wzorem dla innych Użytkowników
  • wskazane jest, by kandydata na Moderatora zgłaszał Moderator odchodzący ze stanowiska, jednakże w wyjątkowych sytuacjach nowego Moderatora będą wskazywać Administratorzy
  • Moderator jest wybierany przez Moderatora Głównego, w porozumieniu z Ekipą
  • ostateczną decyzję o powołaniu, bądź odwołaniu Moderatora ze stanowiska podejmuje Administrator Główny
  • Moderator na czas pracy na stanowisku otrzymuje rangę Moderator oraz odpowiednie oznaczenie widoczne na forum
 4. Prawa i obowiązki Moderatora Głównego
  • Prawa
   • ma prawo jako Lider Moderatorów, po uprzedniej konsultacji z Ekipą, zatwierdzać Użytkowników ubiegających się o status Moderatora
   • ma prawo wytykać błędy, dokonywać zmian w wątkach, postach i ankietach w działach, nad którymi sprawuje opiekę
   • ma prawo, za nieprzestrzeganie Regulaminu w działach, nad którymi sprawuje opiekę, usuwać/zamykać/łączyć wątki, posty i ankiety lub przenosić je do odpowiednich działów
   • ma prawo upominać Użytkowników (słownie i w postaci ostrzeżeń) lub zgłaszać ich jako osoby, którym należy zablokować konto
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek zarządzania grupą Moderatorów, monitorowania działań i postępów poszczególnych Moderatorów oraz Użytkowników ubiegających się o status Moderatora
   • ma obowiązek dbać o powierzony mu dział, jego rozwój i przestrzeganie w nim Regulaminu
   • ma obowiązek informować o udziale w projektach alternatywnych względem MyBBoard.pl, powiązanych z MyBB
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 5. Prawa i obowiązki Moderatora
  • Prawa
   • ma prawo wytykać błędy, dokonywać zmian w wątkach, postach i ankietach w działach, nad którymi sprawuje opiekę
   • ma prawo, za nieprzestrzeganie Regulaminu w działach, nad którymi sprawuje opiekę, usuwać/zamykać/łączyć wątki, posty oraz ankiety lub przenosić je do odpowiednich działów
   • ma prawo upominać Użytkowników (słownie i w postaci ostrzeżeń) lub zgłaszać ich jako osoby, którym należy zablokować konto (zabronione jest upominanie innych Moderatorów na forum ogólnym)
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek dbać o powierzony mu dział, jego rozwój i przestrzeganie w nim Regulaminu
   • ma obowiązek informować o udziale w projektach alternatywnych względem MyBBoard.pl, powiązanych z MyBB
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 6. Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść wypowiedzi wysyłanych przez Użytkowników.Zakres obowiązków i prawa
Tłumaczy

 1. Tłumacze odpowiadają za tłumaczenie skryptu MyBB oraz przeznaczonych dla niego pluginów.
 2. Tłumacze dzielą się na dwie grupy:
  • Tłumacz Główny
  • Tłumacz
 3. Powoływanie Tłumaczy
  • Tłumaczem może zostać Użytkownik wyróżniający się spośród innych umiejętnością tłumaczenia z języka angielskiego na polski, dobrą znajomością zasad języka polskiego, zachowaniem oraz poziomem wypowiedzi, niezależnie od ilości napisanych postów i okresu, jaki upłynął od rejestracji na forum
  • kandydat na Tłumacza musi przejść testy jasno określone przez Tłumacza Głównego
  • Tłumacz jest wybierany przez Tłumacza Głównego, w porozumieniu z Ekipą
  • ostateczną decyzję o powołaniu, bądź usunięciu Tłumacza ze stanowiska podejmuje Administrator Główny
  • Tłumacz na czas pracy na stanowisku otrzymuje rangę Tłumacz oraz odpowiednie oznaczenie widoczne na forum
 4. Prawa i obowiązki Tłumacza Głównego
  • Prawa
   • ma prawo jako Lider Tłumaczy, po uprzedniej konsultacji z Ekipą, zatwierdzać Użytkowników ubiegających się o status Tłumacza
   • ma prawo dokonywać zmian w tłumaczeniu skryptu oraz pluginów
   • ma prawo zgłaszać błędy i proponować pomysły oraz dyskutować o nich z innymi Tłumaczami
   • ma prawo podejmować ostateczne decyzje odnośnie tłumaczeń
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek zarządzania grupą Tłumaczy, monitorowania działań i postępów poszczególnych Tłumaczy oraz Użytkowników ubiegających się o status Tłumacza
   • ma obowiązek nieustannie dopracowywać tłumaczenie skryptu MyBB oraz tłumaczenia pluginów
   • ma obowiązek informować o udziale w projektach alternatywnych względem MyBBoard.pl, powiązanych z MyBB
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 5. Prawa i obowiązki Tłumacza
  • Prawa
   • ma prawo dokonywać zmian w tłumaczeniu skryptu oraz pluginów
   • ma prawo zgłaszać błędy i proponować pomysły oraz dyskutować o nich z innymi Tłumaczami
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek nieustannie dopracowywać tłumaczenie skryptu MyBB oraz tłumaczenia pluginów
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 6. Tłumacze nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania ich tłumaczeń przez Użytkowników.Zakres obowiązków i prawa
Grafików

 1. Graficy odpowiadają za wykonywanie prac graficznych i dbają o kwestie estetyczne dotyczące wyglądu serwisu.
 2. Graficy dzielą się na dwie grupy:
  • Grafik Główny
  • Grafik
 3. Powoływanie Grafików
  • na Grafika może zostać powołany Użytkownik wyróżniający się spośród innych swoją wiedzą na temat modyfikacji szablonów MyBB i stylów CSS, wysokim poziomem swoich prac graficznych, nienagannym zachowaniem oraz poziomem wypowiedzi, niezależnie od ilości napisanych postów i okresu, jaki upłynął od rejestracji na forum
  • kandydat na Grafika musi zaprezentować portfolio swoich prac Grafikowi Głównemu
  • Grafik jest wybierany przez Grafika Głównego, w porozumieniu z Ekipą
  • ostateczną decyzję o powołaniu, bądź usunięciu Grafika ze stanowiska podejmuje Administrator Główny
  • Grafik na czas pracy na stanowisku otrzymuje rangę Grafik oraz odpowiednie oznaczenie widoczne na forum
 4. Prawa i obowiązki Grafika Głównego
  • Prawa
   • ma prawo jako Lider Grafików, po uprzedniej konsultacji z Ekipą, zatwierdzać Użytkowników ubiegających się o status Grafików
   • ma prawo proponować i odrzucać projekty dotyczące szaty graficznej forum
   • ma prawo modyfikować grafikę używaną w serwisie
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek zarządzania grupą Grafików, monitorowania działań i postępów poszczególnych Grafików oraz Użytkowników ubiegających się o status Grafika
   • ma obowiązek nieustannie rozwijać swoje umiejętności graficzne i zdobywać wiedzę na temat specyfiki grafiki MyBB
   • ma obowiązek informować o udziale w projektach alternatywnych względem MyBBoard.pl, powiązanych z MyBB
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 5. Prawa i obowiązki Grafika
  • Prawa
   • ma prawo proponować projekty dotyczące szaty graficznej forum
   • ma prawo modyfikować grafikę używaną w serwisie
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek nieustannie rozwijać swoje umiejętności graficzne i zdobywać wiedzę na temat specyfiki grafiki MyBB
   • ma obowiązek informować o udziale w projektach alternatywnych względem MyBBoard.pl, powiązanych z MyBB
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 6. Graficy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Użytkowników ich prac graficznych.Zakres obowiązków i prawa
Developerów

 1. Developerzy zajmują się projektowaniem, wykonywaniem oraz rozwijaniem skryptów, modyfikacji i pluginów.
 2. Developerzy dzielą się na dwie grupy:
  • Developer Główny
  • Developer
 3. Powoływanie Developerów
  • Developerem może zostać Użytkownik wyróżniający się spośród innych umiejętnością pisania skryptów, modyfikacji, pluginów, znajomością dziedzin związanych z programowaniem, zachowaniem oraz poziomem wypowiedzi, niezależnie od ilości napisanych postów i okresu, jaki upłynął od rejestracji na forum
  • Developer jest wybierany przez Developera Głównego, w porozumieniu z Ekipą
  • ostateczną decyzję o powołaniu, bądź odwołaniu Developera ze stanowiska podejmuje Administrator Główny
  • Developer na czas pracy na stanowisku otrzymuje rangę Developer oraz odpowiednie oznaczenie widoczne na forum
 4. Prawa i obowiązki Developera Głównego
  • Prawa
   • ma prawo jako Lider Developerów, po uprzedniej konsultacji z Ekipą, zatwierdzać Użytkowników ubiegających się o status Developera
   • ma prawo upominać Developerów za brak aktywności lub zgłaszać ich jako osoby, którym należy odebrać status albo zablokować konto
   • ma prawo zgłaszać poprawki, proponować rozwiązania i dyskutować o nich z innymi Developerami
   • ma prawo instalować, testować oraz rozwijać projekty w ramach serwisu MyBBoard.pl
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek zarządzania grupą Developerów, monitorowania działań i postępów poszczególnych Developerów oraz Użytkowników ubiegających się o status Developera
   • ma obowiązek rozwijania skryptów, pluginów oraz modyfikacji
   • ma obowiązek informować o udziale w projektach alternatywnych względem MyBBoard.pl, powiązanych z MyBB
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 5. Prawa i obowiązki Developera
  • Prawa
   • ma prawo zgłaszać poprawki, proponować rozwiązania i dyskutować o nich z innymi Developerami
   • ma prawo instalować, testować oraz rozwijać projekty w ramach serwisu MyBBoard.pl
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek rozwijania skryptów, pluginów oraz modyfikacji
   • ma obowiązek informować o udziale w projektach alternatywnych względem MyBBoard.pl, powiązanych z MyBB
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 6. Developerzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy skryptów, pluginów, bądź modyfikacji ich autorstwa.Zakres obowiązków i prawa
Beta-Testerów

 1. Beta-Testerzy zajmują się testowaniem skryptów, modyfikacji i pluginów tworzonych przez ekipę forum.
 2. Beta-Testerzy dzielą się na dwie grupy:
  • Główny Beta-Tester
  • Beta-Tester
 3. Powoływanie Beta-Testerów
  • Beta-Testerem może zostać Użytkownik wyróżniający się spośród innych umiejętnością szybkiego wynajdywania błędów, pisania prostych skryptów, analitycznego myślenia, znajomością dziedzin powiązanych z programowaniem, zachowaniem oraz poziomem wypowiedzi.
  • Beta-Testerem jest wybierany przez Głównego Beta-Testera, w porozumieniu z Ekipą
  • Ostateczną decyzję o powołaniu, bądź odwołaniu Beta-Testera ze stanowiska podejmuje Administrator Główny
  • Beta-Tester na czas pracy na stanowisku otrzymuje rangę Beta-Tester oraz odpowiednie oznaczenie widoczne na forum
 4. Prawa i obowiązki Głównego Beta-Testera
  • Prawa
   • ma prawo jako Lider grupy, po uprzedniej konsultacji z Administracją, zgłaszać Użytkowników na stanowisko Beta-Testera
   • ma prawo upominać Beta-Testerów za brak aktywności lub zgłaszać ich jako osoby, którym należy odebrać status albo zablokować konto
   • ma prawo zgłaszać poprawki, proponować rozwiązania i dyskutować o nich z innymi Beta-Testerami
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek zarządzania grupą Beta-Testerów, monitorowania działań i postępów poszczególnych Beta-Testerów oraz Użytkowników ubiegających się o status Beta-Testera
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez Administratorów
 5. Prawa i obowiązki Beta-Testera
  • Prawa
   • ma prawo zgłaszać błędy na forum, proponować nowe rozwiązania i dyskutować o nich z innymi członkami Ekipy
  • Obowiązki
   • ma obowiązek godnie reprezentować Polski Support MyBB we wszelkich kontaktach
   • ma obowiązek wykonywania wszystkich przydzielonych mu zadań
   • ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu Ekipy, wspomagać podejmowanie decyzji
   • ma obowiązek szanować decyzje podjęte przez Ekipę, bądź obligatoryjnie przez AdministratorówAktualizacja: 26.03.2017