Adres forum: 
euroarena.eu


Wersja silnika:
[1.8.26]


Opis problemu:
Podczas przejścia do działu na urządzeniu mobilnym pojawia się po chwili opcja z załącznika. Nie robi się tak często, ale ostatnimi czasy bar[attachment=15046]dzo się to nasila.