Forum Age – błędy w czasie

Konfiguracja  Założony przez robiwielki.

Adres forum:
http://myitworld.cba.pl


Wersja silnika:
1.8.13

Opis problemu:


Witam, nie wiem ale ten plugin pokazuje błędny czas.
I mi się zdaje że on ma przyjęte że po 30 dnach idzie od nowa od 1,2,3 …do 30.  A miesiące maja niektóre 31 dni, a luty 28 dni. 

"Data założenia forum: 11-06-2017  Forum istnieje: 12 miesięcy oraz 1 dni."Bo dzisiaj jest 03-11-2018, to tak już mija 12 miesięcy 1 dzień ?

Jak nie jest 11-06-2018 ?


O co chodzi ?
Przypadkiem ten plugin nie używa dat w formacie MM-DD-YYYY? Więc jeżeli forum powstało 11 czerwca 2017, to powinno to tam być wpisane jako 06-11-2017. Obecnie plugin uznaje datę założenia jako 6 listopada 2017, dlatego pokazuje 12 miesięcy (zaokrągla do 30 dni) i 1 dzień. 7 listopada przeskoczy pewnie na pełny rok.
(03.11.2018, 12:48)Axwell napisał(a): Przypadkiem ten plugin nie używa dat w formacie MM-DD-YYYY?

No raczej tak, to chyba trzeba na angielski trym przejść z datą MM:DD:YYYY ?
Ale to tak głupio czytać miesiąc, dzień i rok.
Zapewne aby to zmienić wystarczy podmienić wszędzie w kodzie pluginu m-d-Y na d-m-Y, ale nie mam jak tego teraz sprawdzić.
Zmieniłem i teraz coś takiego pokazuje:

"Data założenia forum: 06-11-2017 Forum istnieje: 12 miesięcy, 2 dni, 19 godzin oraz 57 minut."

a powinno pokazywać 11 miesięcy, 28 dni

forumage.php


<?php

//Test myBB
if(!defined("IN_MYBB"))
{
   die("Acest fisier nu poate fi accesat direct.");
}
//Our hook
$plugins->add_hook("index_start", "forumage_start");
//Plugin information
function forumage_info()
{
   return array(
       "name" => "Czas forum",
       "description" => "Pokazuje, ile lat ma twoje forum.",
       "website" => "http://nasyr.net/",
       "author" => "Nasyr",
       "authorsite" => "http://nasyr.net/",
       "version" => "1.0",
"guid" => "",
'compatibility'     => '*',
               );
}
//Activate plugin
function forumage_activate()
{
global $db;
$grup_de_setari = array(
"gid"               => NULL,
"name"              => "fa_hsc",
"title"             => "Czas forum",
"description"       => "Chcesz wiedzieć, ile twoje forum już istnieje? - Ten plugin jest dla ciebie",
"disporder"         => "35",
"isdefault"         => "no"
                          );
$db->insert_query("settinggroups", $grup_de_setari);
$gid = $db->insert_id();
   $setare_1 = array(
       "sid"               => NULL,
       "name"              => "fa_enabled",
       "title"             => "Włączyć plugin?",
       "description"       => "Zaznacz tak/nie, jeśli chcesz, żeby plugin był włączony/wyłączony",
       "optionscode"       => "yesno",
       "value"             => "no",
       "disporder"         => "1",
       "gid"               => intval($gid)
                    );
   $setare_2 = array(
       "sid"               => NULL,
       "name"              => "fa_mode",
       "title"             => "W jakim formacie liczyć?",
       "description"       => "Zaznacz, w jakim formacie będzie liczony czas założenia forum.",
       "optionscode"       => "select\n0=Normalny tryb\n1=Zaawansowany tryb",
       "value"             => "0",
       "disporder"         => "2",
       "gid"               => intval($gid)
                    );
   $setare_3 = array(
       "sid"               => NULL,
       "name"              => "fa_list",
       "title"             => "Format liczenia:",
       "description"       => "Zaznacz format liczenia stażu forum!",
       "optionscode"       => "select\n0=Lat,Miesięcy,Dni\n1=Lat,Miesięcy,Dni,Godzin\n2=Lat,Miesięcy,Dni,Godzin,Minut",
       "value"             => "0",
       "disporder"         => "3",
       "gid"               => intval($gid)
                    );
$db->insert_query("settings", $setare_1);
   $db->insert_query("settings", $setare_2);  
   $db->insert_query("settings", $setare_3);  
   rebuild_settings();
   $sablon = array(
"tid" => NULL,
"title" => "fa_template",
"template" => "{\$fa_final}",
"sid" => "-1"
                );
$db->insert_query("templates", $sablon);
require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
find_replace_templatesets("index_boardstats", '#{\$forumstats}#', "{\$forumstats}\n{\$faforumage}");
}
//Deactivate plugin
function forumage_deactivate()
{
global $db;
   $db->delete_query('settings', 'name IN("fa_enabled","fa_mode","fa_list")');
   $db->delete_query('settinggroups', 'name = "fa_hsc"');
   rebuild_settings();
   $db->delete_query('templates', 'title = "fa_template"');  
require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
find_replace_templatesets("index_boardstats", '#(\n?){\$faforumage}#', '', 0);
}
//Aditional functions
function forumage_get($diferenta)
{
      $ani = floor($diferenta / (365*60*60*24));
     $luni = floor(($diferenta - $ani * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
     $zile = floor(($diferenta - $ani * 365*60*60*24 - ($luni*30*60*60*24)) / (60*60*24) );
      $ore = floor(($diferenta - $ani * 365*60*60*24 - $luni*30*60*60*24 - $zile*60*60*24)/ (60*60));
   $minute = floor(($diferenta - $ani * 365*60*60*24 - $luni*30*60*60*24 - $zile*60*60*24 - $ore*60*60)/ 60);  
   return "".$ani."|".$luni."|".$zile."|".$ore."|".$minute."";
}
function forumage_parse($ani,$luni,$zile,$ore,$minute,$timp)
{
   global $lang,$mybb;
   $lang->load("forumage");  
   $v = ",";
   $a = $lang->fa_and;
   if (($ani == "0")&&($luni == "0"))
       switch ($mybb->settings['fa_list'])
       {
       case 0 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$zile."".$lang->fa_days.".";
       break;
       case 1 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$zile."".$lang->fa_days." ".$a." ".$ore."".$lang->fa_hours.".";
       break;
       case 2 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$zile."".$lang->fa_days."".$v." ".$ore."".$lang->fa_hours." ".$a." ".$minute."".$lang->fa_minutes.".";
       break;
       }
   else
   {
   if ($ani == "0")
       switch ($mybb->settings['fa_list'])
       {
       case 0 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$luni."".$lang->fa_months." ".$a." ".$zile."".$lang->fa_days.".";
           break;
       case 1 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$luni."".$lang->fa_months."".$v." ".$zile."".$lang->fa_days." ".$a." ".$ore."".$lang->fa_hours.".";
           break;
       case 2 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$luni."".$lang->fa_months."".$v." ".$zile."".$lang->fa_days."".$v." ".$ore."".$lang->fa_hours." ".$a." ".$minute."".$lang->fa_minutes.".";
           break;
       }
   else
       switch ($mybb->settings['fa_list'])
       {
       case 0 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$ani."".$lang->fa_years."".$v." ".$luni."".$lang->fa_months." ".$a." ".$zile."".$lang->fa_days.".";
           break;
       case 1 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$ani."".$lang->fa_years."".$v." ".$luni."".$lang->fa_months."".$v." ".$zile."".$lang->fa_days." ".$a." ".$ore."".$lang->fa_hours.".";
           break;
       case 2 :
           return $lang->fa_boardstartedon1."".date('d-m-Y',$timp)."".$lang->fa_boardstartedon2."".$ani."".$lang->fa_years."".$v." ".$luni."".$lang->fa_months."".$v." ".$zile."".$lang->fa_days."".$v." ".$ore."".$lang->fa_hours." ".$a." ".$minute."".$lang->fa_minutes.".";
           break;
       }  
   }
}
//Functia de initializare
function forumage_start()
{
   //Variabile globale
   global $db, $mybb, $faforumage, $templates;
   //Variabile de lucru
   $final = "";
   if ($mybb->settings['fa_enabled'] == 1)  
   {
       //Se realizeaza interogarea
       $interogare = $db->simple_select("users","regdate","",array("order_by"=>'uid',"limit"=>1));
       //Se intoarce din baza de date primul user inregistrat pe forum (admin)
       $user = $db->fetch_array($interogare);
       $data_inregistrarii = $user['regdate'];
       $data_acum = time();
       //Diferenta de timp este = ...
       $diferenta = $data_acum - $data_inregistrarii;
       $rezultat = explode('|',forumage_get($diferenta));
       //Se parseaza datele obtinute si se formeaza string-ul final
       $final = forumage_parse($rezultat[0],$rezultat[1],$rezultat[2],$rezultat[3],$rezultat[4],$data_inregistrarii);  
       if ($mybb->settings['fa_mode'] == 1)  
       {  
       //Advanced Mode Tryb zaawansowany - template
       $fa_final = "<tr>
                       <td class=\"tcat\">
                       <span class=\"smalltext\">
Forum istnieje:
                               {$lang->fa_boardstartedon1}
                       </span>
                       </td>
                     </tr>
 
 <tr>
                       <td colspan=\"6\" class=\"trow1\">
                       <span class=\"smalltext\">
                               ".$final."
                       </span>
                       </td>
                     </tr>";
       }
       else
       {
       //Simple Mode Prosty tryb - template    
       $fa_final = "<tr>

<br/>

                       <td class=\"trow1\" style=\"text-align: right;\">
                       <span class=\"smalltext\" style=\"font-style: italic; font-size: 0.7em;\">
                               ".$final."
                       </span>
                       </td>
                     </tr>";
       }
   }
   else
   {
       $fa_final = "";
   }
eval("\$faforumage = \"".$templates->get("fa_template")."\";");
}
?>Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości