Wyświetlenie dodatkowych grup jeśli takie są

Założony przez  Fyeem.

Chciałbym, aby dodatkowe grupy (całe pole wraz z opisem pola) było wyświetlane w profilu użytkownika tylko wtedy, kiedy user posiada dodatkową grupę. Można to zrobić w PHP in Templates? Jak?

W szablonie profilu mam samą zmienną {$additionalgroups}, dostosowany jest do wyświetlenia samych nazw grup w profilu.


<?php
/* Copyright (c) 2012 by Christian Fillion.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */

// Disallow direct access to this file for security reasons
if (!defined("IN_MYBB")) {
 
   die("Direct initialization of this file is not allowed.<br /><br /><a href=\"../../index.php\">Go back.</a>");
}

function 
additionalgroups_info()
{
 
   return array(
 
       "name" => "Dodatkowe grupy w profilu",
 
       "description" => "Pokazuje dodatkowe grupy w profilu.",
 
       "website" => "http://www.premiermouvement.ca",
 
       "author" => "cfillion",
 
       "authorsite" => "http://www.premiermouvement.ca",
 
       "version" => "1.2",
 
       "guid" => "ea82e9dc8a7bcdbea8378d6ff7574893",
 
       "compatibility" => "18*"
 
   );
}

function 
additionalgroups_activate()
{
 
   global $db$mybb;
 
   
    $result        
$db->simple_select('settinggroups''MAX(disporder) AS max_disporder');
 
   $max_disporder $db->fetch_field($result'max_disporder');
 
   
    $additionalgroups 
= array(
 
       "name" => "additionalgroups",
 
       "title" => "Additional Usergroups on profiles",
 
       "description" => "Manage Additional Usergroups on profiles plugin (by cfillion)",
 
       "disporder" => intval($max_disporder) + 1,
 
       "isdefault" => "0"
 
   );
 
   $group['gid'    $db->insert_query('settinggroups'$additionalgroups);
 
   $gid              $db->insert_id();
 
   
    $new_setting1 
= array(
 
       'name' => 'additionalgroups_enable',
 
       'title' => 'Enable plugin',
 
       'description' => '',
 
       'optionscode' => 'yesno',
 
       'value' => '1',
 
       'disporder' => '1',
 
       'gid' => intval($gid)
 
   );
 
   $db->insert_query('settings'$new_setting1);
 
   
    $new_setting2 
= array(
 
       'name' => 'additionalgroups_displayMode',
 
       'title' => 'Display mode',
 
       'description' => '',
 
       'optionscode' => "select
auto=Auto
image=Image Only
text=Text Only"
,
 
       'value' => 'auto',
 
       'disporder' => '2',
 
       'gid' => intval($gid)
 
   );
 
   $db->insert_query('settings'$new_setting2);
 
   
    $new_setting3 
= array(
 
       'name' => 'additionalgroups_noBullet',
 
       'title' => 'Hide bullets',
 
       'description' => 'Customize list style',
 
       'optionscode' => 'yesno',
 
       'value' => '0',
 
       'disporder' => '3',
 
       'gid' => intval($gid)
 
   );
 
   $db->insert_query('settings'$new_setting3);
 
   
    $new_setting4 
= array(
 
       'name' => 'additionalgroups_headerText',
 
       'title' => 'Table header text',
 
       'description' => 'Plain text only',
 
       'optionscode' => 'text',
 
       'value' => 'Additional Usergroups',
 
       'disporder' => '4',
 
       'gid' => intval($gid)
 
   );
 
   $db->insert_query('settings'$new_setting4);
 
   
    $new_setting5 
= array(
 
       'name' => 'additionalgroups_exlude',
 
       'title' => 'Usergroups that should not be displayed',
 
       'description' => '(Comma-separated list)',
 
       'optionscode' => 'text',
 
       'value' => '',
 
       'disporder' => '5',
 
       'gid' => intval($gid)
 
   );
 
   $db->insert_query('settings'$new_setting5);
 
   
    rebuild_settings
();
 
   
    require MYBB_ROOT 
'inc/adminfunctions_templates.php';
 
   find_replace_templatesets('member_profile''#' preg_quote('{$profilefields}') . '#'"{\$profilefields}\n{\$additionalgroups}");
}

function 
additionalgroups_deactivate()
{
 
   global $db$mybb;
 
   
    $db
->delete_query("settinggroups""name IN('additionalgroups')");
 
   $db->delete_query("settings""name LIKE '%additionalgroups_%'");
 
   rebuild_settings();
 
   
    require MYBB_ROOT 
'inc/adminfunctions_templates.php';
 
   find_replace_templatesets('member_profile''#\n' preg_quote('{$additionalgroups}') . '#'''0);
}

$plugins->add_hook('member_profile_start''additionalgroups');
function 
additionalgroups()
{
 
   global $mybb$cache$additionalgroups$theme$headerinclude;
 
   $uid intval($mybb->input['uid']);
 
   
    
    
    
    if 
(!$mybb->settings['additionalgroups_enable'])
 
       return;
 
   
    if 
(!empty($mybb->user['language'])) {
 
       $language $mybb->user['language'];
 
   } else {
 
       $language $mybb->settings['bblanguage'];
 
   }
 
   
    if 
($uid == $mybb->user['uid'])
 
       $user $mybb->user;
 
   else
        $user 
get_user($uid);
 
   
    $groups      
$cache->read("usergroups");
 
   $displayMode $mybb->settings['additionalgroups_displayMode'];
 
   $headerText  htmlspecialchars_uni($mybb->settings['additionalgroups_headerText']);
 
   $exluded     explode(','$mybb->settings['additionalgroups_exlude']);
 
   
    if 
($user['displaygroup'] != && $user['usergroup'] != $user['displaygroup'])
 
       $user['additionalgroups'] = $user['usergroup'] . ',' $user['additionalgroups'];
 
   
    $groupsHtml 
'';
 
   foreach (explode(','$user['additionalgroups']) as $gid) {
 
       if (empty($gid) || in_array($gid$exluded) || $user['displaygroup'] == $gid)
 
           continue;
 
       
        $group 
$groups[$gid];
 
       
        $group
['image'] = str_replace("{lang}"$language$group['image']);
 
       $group['image'] = str_replace("{theme}"$theme['imgdir'], $group['image']);
 
       $format         $group['namestyle'];
 
       $userin         substr_count($format"{username}");
 
       if ($userin == 0) {
 
           $format "{username}";
 
       }
 
       $format    stripslashes($format);
 
       $groupname str_replace("{username}"$group['title'], $format);
 
       $item      '';
 
       if ($displayMode == 'auto') {
 
           if (!empty($group['image'])) {
 
               $item $groupname;
 
           } else {
 
               $item $groupname;
 
               
            
}
 
       } else if ($displayMode == 'image' && !empty($group['image'])) {
 
           $item $group['title'];
 
       } else if ($displayMode == 'text') {
 
           $item htmlspecialchars_uni($group['title']);
 
       }
 
       
        if 
(!empty($item))
 
           $groupsHtml .= ' ' $item ", ";
 
   }
 
   
    if 
(empty($groupsHtml))
 
       return;
 
   
    if 
(empty($headerText))
 
       $headerText 'Additional Usergroups';
 
   
    $additionalgroups 

<table border=\"0\" cellspacing=\"
{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" >
 
<tr>
 
        
{$groupsHtml}

 
</tr>
</table>"
;
 
   
    $headerinclude 
.= '<style type="text/css">
    #additionalgroups ul
    {
        margin: none;'
;
 
   if ($mybb->settings['additionalgroups_noBullet'])
 
       $headerinclude .= "\n\t\tlist-style: none;\n\t\t";
 
   
    $headerinclude 
.= '
    }'
;
 
   
    if 
($displayMode == 'auto' || $displayMode == 'image')
 
       $headerinclude .= '
    #additionalgroups li img
    {
        vertical-align: middle;
    }'
;
 
   $headerinclude .= "\n</style>";

Cytat:w pół dnia stałeś się lepszym pytonistą niż kawenanowo kiedykolwiek programisto :3 ~ Riess 13.11.2018 16:28
Cytat:ale z tą nazwą to fyeem ma racje  ~ Divir 29.07.2019 16:08
Spróbuj umieścić $additionalgroups w warunku i sprawdzać co zwraca $item.
Kodowanie, edycja i tworzenie styli, for, stron, poszczególnych elementów - polecane szczególnie dla osób, które nie potrafią sobie poradzić z problemami.
(19.04.2017, 19:09)Divir napisał(a): Spróbuj umieścić $additionalgroups w warunku i sprawdzać co zwraca $item.
Właśnie, w jakim warunku? :v
Cytat:w pół dnia stałeś się lepszym pytonistą niż kawenanowo kiedykolwiek programisto :3 ~ Riess 13.11.2018 16:28
Cytat:ale z tą nazwą to fyeem ma racje  ~ Divir 29.07.2019 16:08
Musisz go stworzyć.
Ja bym to zrobił tak, że bym co zwraca $item. Jeśli coś zwraca przypisz do zmiennej $additionalgroups jej obecną wartość. W przeciwnym wypadku return false.
Kodowanie, edycja i tworzenie styli, for, stron, poszczególnych elementów - polecane szczególnie dla osób, które nie potrafią sobie poradzić z problemami.
Jestem leniwy, użyłem:
            <if $memprofile['usergroup']!=2 then>
                <
tr>
                     <
td class="trow1" style="width: 30%;"><strong>Dodatkowe grupy</strong></td>
                    <
td class="trow1">{$additionalgroups}</td>
                </
tr>  
            </if> 
Cytat:w pół dnia stałeś się lepszym pytonistą niż kawenanowo kiedykolwiek programisto :3 ~ Riess 13.11.2018 16:28
Cytat:ale z tą nazwą to fyeem ma racje  ~ Divir 29.07.2019 16:08Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości