1 Wypakowanie nowego stylu


Pierwszą rzeczą jest wypakowanie stylu z archiwum (przeważnie spakowanego rarem bądź zipem). Przykładem tutaj będzie akurat styl Crystal Black.
Wypakowany folder crystalblack, przenosimy cały do katalogu images
Powinno to wyglądać tak: images/crystalblack

   

2 Import pliku .xml w ACP


Następnie po wgraniu folderu na serwer w odpowiednie miejsce, przechodzimy do Panelu Admina (wersja PL) - Motywy>Importuj i Importujemy plik XML, który wypakował się na samym początku razem z folderem.

   

Ważne by sprawdzić, czy dany pobrany styl jest kompatybilny (zgodny) z posiadaną przez nas wersją MyBB[/color].
Jeśli nie, można skorzystać z funkcji niżej:
Ignoruj kompatybilność wersji
Czy chcesz zainstalować ten motyw nawet, jeśli jest przeznaczony do innej wersji MyBB?

I na końcu wybieramy Importuj motyw.
Od tego momentu dany motyw (theme) jest już wgrany do naszego MyBB.

3 Ustawienie motywu jako domyślny


Aby ustawić go jako domyślny styl przechodzimy do: Motywy>Edytuj/Usuń gdzie przy nazwie wgranego stylu rozwijamy menu, wybierając opcje: Ustaw jako domyślny.

   
I to wszytko, cieszymy się nowym wyglądem MyBB.
# Among the blind one - eyed man is a king.