Ważna aktualizacja do wersji 1.1 - 02.02.2015 (MD5: fc1056f24b4b266f4d77c1930e2f4b42)

Zmiany:
  • poprawiono błąd w dacie wygasania plików cookie (WAŻNE)
  • poprawiony błąd w struktrze plików (przeniesiono languages do inc)
  • drobne poprawki kodu

Aby zaktualizować - wystarczy nadpisać pliki.