1 Administrator główny


Ang. super adminstrator - użytkownik o największych uprawnieniach spośród wszystkich użytkowników forum. Jego profil nie może być przez nikogo edytowany ani usunięty. Administrator główny nie może też zostać przez nikogo pozbawiony uprawnień administratora.

Administratorem głównym domyślnie zostaje założyciel forum tuż po jego założeniu.

Aby dodać lub usunąć administratora głównego, należy edytować na serwerze FTP plik inc/config.php. Około 70. linijki znajduje się w nim wpis:
$config['super_admins'] = '1'
gdzie wartość zmiennej to lista numerów ID użytkowników będących administratorami głównymi, oddzielonych przecinkami. 

Na przykład, aby sprawić, by użytkownik od ID = 74 stał się administratorem głównym, należy z edytować tę linijkę do następującej postaci:
$config['super_admins'] = '1,74'


2 Administrator

 
Użytkownik forum posiadający szerokie uprawnienia do zarządzania ustawieniami forum, przede wszystkim dostęp do Panelu administratora.
Założyciel forum domyślnie należy do grupy Administrators (Administratorzy), a więc jest administratorem. Dodatkowo, założyciel forum jest administratorem głównym.

Aby użytkownik posiadał dostęp do Panelu administratora, musi należeć do grupy użytkowników, w której ustawieniach (Panel administratora » Użytkownicy i grupy » Grupy » Opcje » Edytuj grupę » Ogólne » Opcje moderacji i administracji) zaznaczono opcję Użytkownicy tej grupy mają dostęp do panelu administratora.

3 Awatar


Niewielki plik graficzny wyświetlany w profilu i postach danego użytkownika. Jest zazwyczaj w jednym z „lżejszych” formatów graficznych (np. JPEG, PNG czy GIF). Najczęściej jest to zmniejszony, wycięty fragment innego zdjęcia.

Awatar może być wybrany przez użytkownika spośród domyślnie dostępnych, wgrany z dysku użytkownika na serwer forum, albo podlinkowany z zewnętrznego serwera.

W celu ustalenia maksymalnego rozmiaru awatara, należy przejść w panelu administratora do zakładki Konfiguracja » Ustawienia » Opcje rejestracji i profilu i zmienić wpisy ustawień Maksymalne wymiary awatara i Maksymalny rozmiar wysyłanego na serwer awatara, pamiętając przy tym, że drugi z wymienionych wpisów ma zastosowanie tylko do awatarów wgrywanych na serwer.

4 Ban


Zablokowanie dostępu do forum danemu użytkownikowi. Bana najczęściej można dostać za złamanie regulaminu. Czas trwania bana może wynosić od jednego dnia do czasu nieokreślonego (na zawsze).

Nałożenie bana możliwe jest w panelu administratora w zakładce Użytkownicy i grupy » Banowanie.

5 Baza danych


Ang. database - zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w odpowiednich strukturach.

MyBB korzysta z relacyjnej bazy danych opartej na systemie MySQL, PostgreSQL albo SQLite w celu przechowywania informacji o użytkownikach, postach, wątkach, działach, wpisach ustawień, szablonach i innych treściach zawartych na forum.

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych bazy danych w celu uniknięcia niespodziewanej utraty przechowywanych tam danych.


6 BOM

 
Ang. Byte Order Mark - znacznik kolejności bajtów - znacznik umieszczany na początku strumienia bajtów (np. na początku pliku) informujący w jakiej kolejności należy ustawić bajty, aby uzyskać kod znaku w wielobajtowym kodowaniu znaków.

W MyBB wykorzystywane jest kodowanie UTF-8, które nie potrzebuje znacznika kolejności bajtów (BOM), ponieważ jest kodowaniem o zmiennej długości i kolejność bajtów jest jednoznaczna.
(za Wikipedią

Ponadto, umieszczenie BOM na początku pliku .php może zostać zinterpretowane przez serwer jako rozpoczęcie przesyłki strumienia bajtów, powodując wysłanie nagłówków do przeglądarki. W konsekwencji niemożliwe staje się późniejsze wysłanie kolejnych nagłówków (np. zakładających cookies lub powodujących przekierowanie), co prowadzi do błędów.

Zapisując pliki .php w formacie UTF-8 z intencją zastosowania ich w MyBB, należy pamiętać, by nie używać BOM. Dodanie BOMu na początku pliku spowoduje wyświetlenie na forum ostrzeżenia o wysłaniu nagłówków przez wadliwy plik ( headers already sent ).

Możliwość zapisu plików w formacie UTF-8 bez BOM posiada np. Notepad++. Standardowy edytor w systemach rodziny Windows - Notatnik, nie zapisze pliku w poprawnym kodowaniu.


7 Boty wyszukiwarek

 
Specjalne programy komputerowe, wykorzystywane przez firmy zarządzające wyszukiwarkami internetowymi (np. Google) w celu zbierania i archiwizowania informacji zawartych na stronach WWW w całym internecie.

Ich działanie polega na odwiedzaniu poszczególnych stron internetowych i zapamiętywaniu ich. Dzięki temu możliwe jest późniejsze ich wyszukanie za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej.

W MyBB boty wyszukiwarek mogą być wyświetlane na liście użytkowników online, jeżeli zostały zdefiniowane w panelu administratora.
Zarządzanie listą wykrywanych botów wyszukiwarek możliwe jest na w panelu administratora, w zakładce Konfiguracja » Boty wyszukiwarek.

8 Cenzura

 
Funkcja skryptu MyBB pozwalająca na ukrywanie zdefiniowanych słów (np. wulgaryzmów) w wypowiedziach użytkowników.

Aby uaktywnić Cenzurę, należy w panelu administratora wybrać zakładkę Konfiguracja » Cenzura. W nowo otwartej stronie w polu Niechciane słowo należy wpisać słowo, które ma być cenzurowane, a w polu Zamiennik podać ciąg znaków, który ma się pojawiać zamiast Niechcianego słowa.

W przypadku pozostawienia pola Zamiennik pustego, Niechciane słowo będzie ukrywane pod gwiazdkami (*).

9 chmod

 
(skrót od change mode - zmień atrybut) - komenda w systemach uniksowych, pozwalająca na zmianę uprawnień dostępu do plików i katalogów.

W celu poprawnego działania MyBB konieczne jest nadanie uprawnień plikom i katalogom wg poniższej tabeli:

Plik lub katalog                             Uprawnienia
-------------------------------------------------------
inc/config.php                                666
inc/settings.php                              666
cache/                                        777
cache/themes/                                 777
uploads/                                      777
uploads/avatars/                              777
admin/backups/                                777
inc/languages/każdy katalog/każdy plik        666
inc/languages/każdy katalog/admin/każdy plik  666

Klucz do zrozumienia liczbowych oznaczeń
 • pierwsza cyfra - prawa właściciela pliku
 • druga - prawa grupy
 • trzecia - prawa wszystkich pozostałych
Cyfra Prawa dostępu
0 Brak praw
1 Wykonywanie
2 Pisanie
3 Wykonywanie i pisanie
4 Czytanie
5 Czytanie i wykonywanie
6 Czytanie i pisanie
7 Czytanie, pisanie i wykonywanie

Sprawdzenie poprawności nadanych uprawnień CHMOD jest możliwe w panelu administratora, w zakładce Narzędzia i konserwacja, u dołu strony.

Konieczność nadawania wyżej wymienionych uprawnień CHMOD nie dotyczy serwerów, na których system operacyjny nie jest z rodziny systemów uniksowych. W takim przypadku należy nadać analogiczne uprawnienia do tych plików i katalogów, w sposób zależny od specyfiki systemu.


10 Ciasteczka

 
(ang. cookies) - To niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku).

Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. 
Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

11 Dział

 
(ang. forum (jedno ze znaczeń)) - wydzielone miejsce na forum, zawierające wątki, zwykle odnoszące się do tej samej tematyki.

W odniesieniu do działów możliwe jest przyznawanie poszczególnym grupom użytkowników różnych uprawnień, np. do zakładania wątków, pisania postów, zakładania ankiet. Możliwe jest też ustalanie moderatorów dla działu.

Zarządzanie działami możliwe jest w panelu administratora, w zakładce Działy i posty » Działy.

12 Emotikona


(ang. emoticon) (też: emot, emotka, emotikon, emotikonka) - mały obrazek (w MyBB domyślnie 21×21 pikseli) zawierający zwykle schematyczny rysunek twarzy wyrażającej jakieś emocje, automatycznie wstawiany przez mechanizm forum do  postów w miejsce ustalonych ciągów znaków.

   

Edycja listy dostępnych na forum emotikon dostępna jest w panelu administratora, w zakładce Konfiguracja » Emotikony. Pliki zawierające odpowiednie obrazki muszą zostać wcześniej wgrane na serwer FTP.

13 FTP

 
(ang. File Transfer Protocol – Protokoł Transferu Plików) – protokół, który umożliwia wymianę plików pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem podłączonym do Internetu.

W odniesieniu do MyBB: przyszły administrator forum, wykupując hosting, otrzymuje zwykle możliwość dostępu do swojego konta na serwerze poprzez FTP. Dzięki temu może wysłać tam pliki niezbędne do zainstalowania MyBB, a później może te pliki modyfikować.

Dostęp do serwera FTP możliwy jest poprzez odpowiedni program komputerowy, zwany klientem FTP
Do najpopularniejszych klientów FTP należą programy:

14 GPL

 
(GNU General Public License) - jedna z licencji wolnego oprogramowania. Na tej licencji udostępniany jest skrypt MyBB.

Celem licencji GNU GPL jest przekazanie użytkownikom czterech podstawowych wolności:
 • wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
 • wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
 • wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
 • wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).
(za Wikipedią)15 Hosting


usługa, udostępniana zwykle przez jakąś firmę (najczęściej odpłatnie), polegająca na udostępnieniu miejsca na serwerze w celu umożliwienia utworzenia tam strony internetowej (taką stroną internetową może być na przykład forum).

W celu utworzenia forum przy użyciu MyBB, należy znaleźć hosting oferujący dostęp do PHP i odpowiedniego silnika baz danych (najczęściej MySQL).

16 HTML

 
(ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) - język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje (za Wikipedią). 

W MyBB język HTML (jego rozszerzenie - XHTML) wykorzystywany jest w szablonach, gdzie za jego pomocą opisuje się strukturę informacji wyświetlanych w poszczególnych elementach forum.

17 Kopia zapasowa

(ang. backup) - kopia danych zawartych w bazie danych lub plików na serwerze FTP, utworzona w celu zabezpieczenia przed utratą danych wskutek niespodziewanej awarii.

Wykonanie kopii bazy danych możliwe jest w panelu administratora, w zakładce Narzędzia i Konserwacja » Kopie bazy danych.

Taka kopia może zawierać informacje o strukturze i/lub danych zawartych w bazie. Możliwe jest jej zapisanie (po kompresji w formacie gzip lub jako czysty tekst) na własnym dysku lub na serwerze FTP, w odpowiednim katalogu.

18 Logi

(ang. logs) - ogólna nazwa informacji na temat czynności wykonywanych przez różne osoby na forum. Na przykład, MyBB zapisuje w bazie danych logi o wszystkich czynnościach podejmowanych przez administratorów i moderatorów, o wysyłanych za pośrednictwem forum e-mailach oraz o działaniach podejmowanych za pośrednictwem systemu ostrzeżeń. Informacje te obejmują nazwę użytkownika, datę, adres IP i rodzaj podjętej czynności.

Logi pozwalają np. na odtworzenie przebiegu wydarzeń w razie awarii, czy też na znalezienie winnych ewentualnego włamania na forum.
Dostęp do logów możliwy jest w panelu administratora, w zakładce Narzędzia i konserwacja.

19 MyCode

 
(w innych skryptach: BBcode) - język znaczników używanych do opisu formatowania postów. Odpowiednie znaczniki (tagi) służą m.in. do pogrubiania tekstu, podkreślania, kursywy, wstawiania obrazków i linków, cytowania, wstawiania kodu źródłowego, list wypunktowanych i numerowanych itd.

Możliwe jest też dodawanie własnych znaczników MyCode. W tym celu w panelu administratora należy otworzyć zakładkę Konfiguracja » MyCode » Nowy MyCode.

20 MySQL

 
dostępny na licencji GPL system zarządzania relacyjnymi bazami danych, kompatybilny z MyBB. 
Jest to najpopularniejszy z systemów bazodanowych kompatybilnych z MyBB.
Zobacz też: 5. Bazy danych

21 Paczka językowa

 
(ang language pack) - zbiór plików (zwykle dystrybuowanych w postaci archiwum, np. zip) pozwalających po wgraniu na serwer FTP na zmianę języka interfejsu MyBB.

Paczka językowa może zawierać pliki zmieniające język interfejsu dostępnego dla zwykłych użytkowników (tzw. front-end), interfejsu panelu administratora, a także pliki graficzne zmieniające język komunikatów graficznych (np. na przyciskach).

22 Pamięć podręczna

 
( z ang. cache ) to miejsce, gdzie MyBB przechowuje często używane dane. Pozwala to na zmniejszenie obciążenia serwera, gdyż dana treść jest generowana tylko raz, a następni użytkownicy odwiedzający daną stronę otrzymują dane wygenerowane przy pierwszej wizycie. Dzięki temu, dane do użytkownika dostarczane są szybciej.

23 Panel administratora

 
Część skryptu MyBB, do którego zwykle dostęp mają tylko administratorzy. Umożliwia zarządzanie ustawieniami mającymi znaczny wpływ na działanie forum.
 • Start - zawiera podstawowe informacje o forum oraz o dostępnych aktualizacjach. Znajdują się tutaj też skróty do najczęściej używanych funkcji Panelu administratora.
 • Konfiguracja - zawiera najważniejsze ustawienia bezpośrednio wpływające na działanie forum. Znajdują się tu między innymi wpisy ustawień.
 • Działy i posty - zawiera ustawienia dotyczące podziału forum na działy, umożliwia moderację postów, a także zarządzanie ogłoszeniami i załącznikami.
 • Użytkownicy i grupy - umożliwia zarządzanie użytkownikami i [grupami użytkowników, ich banowanie, zarządzanie uprawnieniami administratorów oraz dostęp do zbiorowej korespondencji i systemu awansów.
 • Style i szablony - umożliwia importowanie oraz edycję istniejących stylów i szablonów.
 • Narzędzia i konserwacja - zawiera sporo narzędzi umożliwiających optymalizację działania forum, a także zarządzanie pamięcią podręczną, logami i kopiami zapasowymi.

24 Panel Moderatora


Dostępny dla: Moderatorów, Super Moderatorów i Administratorów
 • Ogłoszenia - Można dodać/edytować/usuwać ogłoszenia na forum / w działach.
 • Oczekujące na moderację -  Tutaj wyświetlają się posty / wątki / załączniki do moderacji.
 • Zgłoszone posty - Post zgłaszana przez użytkowników łamiące regulamin
 • Logi Moderatorów - Tutaj są wyświetlane wszystkie akcje moderatorów (usuwane posty / przesunięte tematy etc..)
 • Edytor profili - Tutaj można edytować profile użytkowników (sygne, informacje etc..)
 • Banowanie - Tutaj są wyświetlane zbanowane konta, można także banować.
 • Logi ostrzeżeń - Tutaj są zapisywane wszystkie dodane ostrzeżenia użytkownikom.
 • Szukaj IP - Poprzez wyszukiwarkę można znaleść użytkownika za pomocą wpisania IP

25 Panel użytkownika

 
Jest to panel, w którym użytkownik zarządza swoim kontem. W skład funkcji panelu użytkownika wchodzą m.in: 
 • edycja profilu
 • system prywatnych wiadomości
 • zmiana podpisu (sygnatury)
 • zmiana awatara
 • zmiana hasła
 • zmiana e-mailu
 • edytowanie opcji
 • inne opcje

26 PHP (PHP Hypertext Preprocessor)

 
skryptowy i obiektowy język programowania, który działa na zasadzie generowania strony w czasie rzeczywistym po stronie serwera. 
Zestaw aplikacji Apache + Mysql + PHP nazywany jest odpowiednio LAMP dla Linuxa, oraz WAMP dla Windowsa.

Przykładowy kod w PHP5 (z PHP):
<?php
class MojaKlasa
{
 
 
 public $zm_publiczna//definiowanie zmiennej publicznej
 
 private $zm_prywatna//definiowanie zmiennej prywatnej
 
 protected $zm_chroniona//definiowanie zmiennej chronionej
 
 const $stala//definiowanie stałej
 
 
 
 public function __construct()
 
 {
 
   echo 'Jestem konstruktorem klasy MojaKlasa. Za każdym razem gdy powołasz mój obiekt do życia,'
 
       .' wykonam operacje zawarte w tej metodzie.<br />';
 
 }
 
 
 public function zrob_cos()
 
 {
 
   echo 'Właśnie wykonywana jest funkcja zrob_cos()<br />';
 
 }
 
 
 public function __desctruct()
 
 {
 
   echo 'Jestem destruktorem klasy MojaKlasa. Za każdym razem gdy usuniesz mój obiekt, wykonam '
 
       .'operacje zawarte w tej metodzie.<br />';
 
 }
}
$mojobiekt = new MojaKlasa(); //powoła do życia obiekt i wykona operacje zawarte w funkcji __construct()
$mojobiekt -> zrob_cos(); // Wydrukuje komunikat
//kończąc kod PHP, wszystkie zmienne są usuwane, wywoływana jest funkcja __destruct()
?>

MyBB jest jedną z aplikacji napisanych w PHP.

26 Plugin

 
(też: wtyczka) - rozszerzenie możliwości forum, w postaci pliku .php, który należy wgrać do katalogu inc/plugins.

Dostęp do pluginów możliwy jest poprzez panel administratora w zakładce Konfiguracja » Pluginy. Pluginy można tam instalować, odinstalowywać, aktywować i dezaktywować.

Instalacja pluginu oznacza zwykle utworzenie struktur potrzebnych do działania pluginu w [bazie danych. Sama instalacja nie oznacza jednak, że działanie pluginu stanie się widoczne.

Aktywacja to zwykle automatyczne dodanie niezbędnych pluginowi wpisów do szablonów forum, a co za tym idzie - uwidocznienie działania pluginu. 
Dezaktywacja i deinstalacja to procesy przeciwne odpowiednio do aktywacji i instalacji.

Dezinstalacja zwykle pociąga za sobą utratę zgromadzonych przez plugin danych, jeżeli takowe istnieją.


27 Post


pojedyncza wypowiedź na forum. Z wielu postów składa się wątek. Jeżeli nie ustanowiono inaczej, post może być w każdej chwili edytowany przez swojego autora, albo przez któregoś z moderatorów. Moderator może również przenieść posta do innego wątku (wydzielanie postów).

28 PostgreSQL


Dostępny na licencji BSD system zarządzania relacyjnymi bazami danych, kompatybilny z wersjami MyBB od 1.4.0 wzwyż. 
Znacznie popularniejszym systemem bazodanowym kompatybilnym z MyBB jest MySQL.

29 SQLite


Dostępny na licencji public domain system zarządzania relacyjnymi bazami danych, kompatybilny z wersjami MyBB od 1.4.0 wzwyż. 
Znacznie popularniejszym systemem bazodanowym kompatybilnym z  MyBB jest MySQL.

30 Shoutbox


Chat umożliwiający szybką wymianę zdań, zazwyczaj na tematy niezwiązane z tematyką forum. W MyBB dostępny za sprawą odpowiednich pluginów.

31 Styl

 
(ang. style) - zbiór informacji, zawartych między innymi w arkuszach CSS, opisujących graficzny wygląd elementów forum.

Na przykład, w stylu opisany może być kolor i rodzaj czcionki używanej do wyświetlania postów, kolor tła forum, kolor i rodzaj czcionki używanej do wyświetlania linków itd. 
Styl (warstwa prezentacji) z przypisaną sobie paczką szablonów (warstwą semantyczną) kompletnie opisuje wygląd forum.
Edycja zainstalowanych na forum styli możliwa jest w panelu administratora, w zakładce Style i szablony » Style
Tamże, w zakładce Importuj styl możliwy jest import stylu wraz z paczką szablonów.


32 Szablon

 
(ang. template) - dokument HTML opisujący budowę (pod względem układu znaczników) danego elementu forum.

Szablony, zebrane w paczkę, mogą zostać przypisane do stylu. Forum będzie wtedy wyświetlane według tych szablonów wszystkim użytkownikom korzystającym z owego stylu.
Edycja szablonów możliwa jest w panelu administratora, w zakładce Style i szablony » Szablony. Modyfikując szablon, możemy uzyskać całkowicie zmieniony pod względem sposobu prezentacji element forum.

33 Wątek


(ang. thread) (czasem błędnie: temat) - ciąg postów, zwykle stanowiących dyskusję wokół jednej sprawy. Wszystkie posty w wątku, z wyjątkiem pierwszego, zwane są odpowiedziami. Każdy wątek posiada swój temat (tytuł). Wiele wątków składa się na dział. 

Wątek, w zależności od tego czy są w nim nieprzeczytane posty, może być użytkownikowi wyświetlany jako „przeczytany” lub „nieprzeczytany”. 
Wątek może też być wyświetlany jako „popularny”, jeżeli liczba jego wyświetleń lub odpowiedzi przekroczy liczbę zdefiniowaną w odpowiednich wpisach ustawień (Panel administratora » Konfiguracja » Ustawienia » Opcje wyświetlania działów » Wymagana liczba wyświetleń dla „Popularnego wątku” i Wymagana liczba odpowiedzi dla „Popularnego wątku”).

34 Załącznik


(ang. Attachment) przesyłka w postaci pliku. Załącznik może zawierać dowolny rodzaj informacji, np. grafikę.

Aby dodać załącznik należy utworzyć nowy post lub wątek → Załączniki → Wybierz… → (wybieramy plik, który chcemy załączyć) → Dodaj załącznik → Wstaw do posta. 

Jeżeli chcemy dodać nowy typ załącznika musimy udać się do panelu administratora, zakładki Konfiguracja → Typy załączników → Nowy typ
Jeżeli chcemy usunąć jakiś załącznik to udajemy się do panelu użytkownika] → Załączniki → (zaznaczamy załącznik, który chcemy usunąć) → Usuń zaznaczone załączniki. Można go także usunąć edytując ( pełna edycja ) post, do którego został dodany.

35 Zbiorowa korespondencja

 
(ang. mass mail) - narzędzie w MyBB pozwalające na wysyłanie e-maili do wielu użytkowników jednocześnie.

Wysyłanie zbiorowej korespondencji możliwe jest w panelu administratora, w zakładce Użytkownicy i grupy » Zbiorowa korespondencja
W celu utworzenia nowego e-maila należy wybrać zakładkę Utwórz e-mail. E-maile będące w trakcie wysyłania wyświetlane są na zakładce Kolejka korespondencji. Wysłane i anulowane e-maile znajdują się w Archiwum masowej korespondencji.
Prośby na PW dotyczące wsparcia z problemami będą ignorowane. Pomoc poza forum - odpłatna; kontakt: snakemybboard@gmail.com.