Jeśli występuje na twoim forum taki bład:
[Obrazek: 69138206.png]

Jest na to rozwiązanie:
Trzeba edytować ręcznie plik "editor.js" który znajduje się w folderze "jscripts"
Następnie szukamy takiej linijki [173-176]:

        if(!w || parseInt(w) < 400)
        {
            w = "400px";
        }

I zmieniamy na:
        if(!w || parseInt(w) < 510)
        {
            w = "510px";
        }

Oczywiście jesli dojdą nowe buttony do edytora i znowu się rozjedzie to można zwiększyć szerkość :)